Support fra 9 – 16

Hvad er et årsregnskab, og hvad består en årsrapport af?

Et årsregnskab skal udarbejdes en enkelt gang om året og består af en masse tal, der giver et overblik over din virksomheds økonomi. Et sådan regnskab kan altså give dig hjælp til at danne et overblik over, hvordan indtægter, udgifter, befordringsfradrag samt pengestrømme ser ud i din virksomhed.

En årsrapport omhandler meget det samme som selve årsregnskabet, men det består mere af en analyse over regnskabet. På den måde kan en årsrapport anses som værende oplysninger, der supplerer dit årsregnskab, og som dermed legitimiserer dit regnskab. 

Årsregnskab.dk skabelon

Piet Stampe

Support

hvad-er-et-aarsregnskab-content

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregskab er altså en oversigt over de økonomiske forhold og aktiviteter, der har haft effekt på din virksomhed over det forrige år. Oversigten giver et indblik i, hvordan din virksomhed har anvendt sine midler det foregående år. 

Du kan både få hjælp til at udarbejde dit regnskab, men har du flair for regnskab og matematiske beregninger, kan du også selv give dig i kast med at lave det. Det er vigtigt at huske, at indberette sit årsregnskab inden frist, senest seks måneder efter, at regnskabsåret er udløbet, herefter vil det sanktioneres med bøder. 

Ud fra regnskabet vil det desuden fremgå, hvorvidt din virksomhed er i overskud eller underskud. Det kan derfor både være gavnligt for dig selv og din egen forståelse for din virksomheds økonomi at lave et sådan regnskab, men det er selvfølgelig også relevant for dine interessenter at vide, hvordan de økonomiske aktiviteter forholder sig i virksomheden.

Hvordan laves regnskabet?

Der skal fremgå en resultatopgørelse, en balance med noter samt en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Du skal derudover oplyse en ledelsesberetning samt -påtegning, hvis der indgår flere i ledelsen. Herudover skal der fremgå en revisorpåtegning.

Læs de forskellige medier, vi bliver nævnt i her

Bliv ekspert indenfor bogføring og regnskab

Vil du gerne blive lidt klogere på revisionsbegreber, frister og generel ekspertviden indenfor årsregnskab- og opgør. Vi elsker at dele ud af vores viden. 

blog2

blog 2

Enkeltmandsvirksomhed

blog1

blog 1

Enkeltmandsvirksomhed

Bestil årsregnskab til