Her er en kort summering af, hvad vi kan tilbyde dig

Vores revisorer udarbejder dit årsregnskab og relevante nøgletal ud fra din færdiggjorte balance.

Årsregnskabet og evt. efterposteringer, sendes retur til dig via e-signatur, så du kan godkende eller evt. komme med bemærkninger til regnskabet.

Herefter kan regnskabet nemt indberettes til Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen evt. med hjælp fra os. Alt relevant materiale til brug for indberetning bliver leveret samtidig med regnskabet, dvs. selvangivelse, og for selskaber XBRL-fil, udbytteblanket og evt. sambeskatningsindkomst.

Det kræver det af dig:

 • At du opretter dig og indtaster navn, cvr. mv. på den pågældende virksomhed, der skal udarbejdes årsregnskab for.
 • Vælg de ydelser vi skal levere til dig via vores formular.
 • Du sender os dit sidste års færdige årsregnskab, med tilhørende skattemæssige opgørelser, til brug for sammenligningstal.
 • Du sender eller giver os adgang til din bogførte saldobalance (resultatopgørelse og balance) for det aktuelle regnskabsår.

Vi tilbyder herudover også assistance inden for følgende områder:

 • Opstart af virksomhed herunder ApS, A/S og Holdingselskaber m.v.
 • Udarbejdelse af ejeraftale
 • Selvangivelser med kapitalforklaring og skatteberegninger
 • Ægtepagter
 • Testamenter
 • Ejendomshandler og udarbejdelse af skøder
 • Kontrakter

Hvis der er behov for det, kan der tilkøbes konsulenthjælp til gennemgang af årsrapport eller lignende rådgivning. Vi kan hjælpe med alt inden for skat og ovennævnte juridisk assistance.

Opret dig nu