Priser

Med en vision om at skabe effektive løsninger til dig, der ønsker at fokusere på at drive virksomhed frem for at udarbejde regnskab, stræber vi konstant efter at kunne tilbyde de bedste priser på de bedste løsninger. Vi har gjort det nemt for dig ved at have syv pakkeløsninger, hvor gennemsigtighed, personlig kontakt og sikkerhed er nøgleord for alle vores professionelle, erfarne og kompetente medarbejdere. Alt sammen er kun få klik væk. Fire af de seks løsninger er til virksomheder, der ønsker at få udarbejdet årsregnskab, mens de resterende to omhandler hhv.omdannelse og lukning af IVS.

Priser for årsregnskab

2.495,00 kr./år

Enkeltmandsvirksomhed

I denne løsning udarbejder vi dit årsregnskab, ligesom vi også håndterer anlægsaktiver, leasing og blandet bil, relevante tal til indberetningen til Skattestyrelsen – det vil sige et oplysningsskema, som bruges til din selvangivelse. Hvis det er aktuelt for dig, gør vi også lønsumsafgift klar til årsindberetning.
3.595,00 kr./år

Enkeltmandsvirksomhed med virksomhedsskatteordning

Som Enkeltmandsvirksomhed, bare inklusive virksomhedsskatteordning.
3.697,00 kr./år

Selskab pro

Foruden årsregnskabet, kommer vi med et forslag til referat til ordinær generalforsamling, ligesom du også får en Skatteopgørelse, en .pdf- og .XBLR-fil til indberetning til Erhvervsstyrelsen samt oplysningsskema til indberetning til Skattestyrelsen. Vi håndterer også efterposteringer, anlægsaktiver og leasing. Med i prisen følger også en håndtering af lønsumsafgift til årsindberetningen, hvis du skulle have brug for det. Vi står for indberetningen til SKAT og Erhvervsstyrelsen. I denne løsning kan vi også tage en snak om frivillig acontoskat. Dette står vi til rådighed omkring i november.

Priser IVS-omregistrering/-lukning

5.497,00 kr./stk

IVS omdannelse

Hvis din kapital er på plads, og du ønsker at omregistrere dit IVS til ApS, hjælper vi dig gerne. Dette vil sige, at vi står for indberetningen til Erhvervsstyrelsen, indhenter revisorerklæring og tilretter vedtægterne samt øvrige dokumenter.
4.297,00 kr./stk

IVS lukning

Skulle du derimod være interesseret i at lukke dit IVS, står vi også for det. Efter at vi har opstillet det afsluttende regnskab og opgjort skatten og evt. skyldig moms/lønsum, indbetaler du til Skattestyrelsen og underskriver en betalingserklæring. Herefter afslutter vi regnskabet og indsender oplysningsskema (tidligere selvangivelse). Selskabet lukkes hos Erhvervsstyrelsen, når skattekvittance er modtaget fra Skattestyrelsen og indsendt til Erhvervsstyrelsen.