Handelsbetingelser

Vilkår for anvendelse af Årsregnskabet.dk

Ved benyttelse af Årsregnskabet.dk services og produkter, accepteres nedenstående vilkår. Årsregnskabet.dk kan til enhver tid ændre følgende vilkår.

Priser og fakturering

Der faktureres for 1 år forud og fakturaen gælder for en licens til håndtering af ét regnskab.
Alle priser er angivet i danske kroner og er ex. moms.

Årsregnskabet.dk kan justere priserne som følge af ændringer i afgifter, forsikring og indkøbsomkostninger.

Betales abonnementet ikke rettidigt sendes rykkerskrivelse med gebyr på kr.150,00.
Såfremt abonnementet fortsat ikke betales inden 3 arbejdsdage efter rykkerskrivelsen, vil adgangen til systemet og fakturamodulet blive lukket.
For alle programmer gælder, at når betaling for en given periode er modtaget, refunderes beløbet ikke.
Rådgivning, installation, adgang til systemet og support

Driftsstabilitet

Årsregnskabet.dk er ikke ansvarlig for tekniske problemer, som ligger uden for Årsregnskabet.dk’s påvirkningsområde.
Årsregnskabet.dk er ej heller ansvarlig for kortvarige nedbrud af systemet, uanset om forholdes måtte skulle skyldes Årsregnskabet.dk.
Årsregnskabet.dk må for at opnå den bedst mulige service periodisk udbygge og/eller udskifte teknisk anlæg og software mv. I den forbindelse har Årsregnskabet.dk ret til, efter rimeligt varsel, at foretage kortvarige afbrydelser. Afbrydelser vil blive tilstræbt gennemført udenfor normal kontortid.

Ejendomsret til produktet og applikationen

Produktet, applikationen og alt materiale, der forefindes på Årsregnskabet.dk webside er ophavsretligt beskyttet og tilhører alene Årsregnskabet.dk.


Ejendomsret til data

Kunden ejer sine data i systemet. Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse, er det kundens ansvar at udskrive data til arkivformål inden abonnementet ophører. Hvis abonnementet ophører som følge af misligholdelse kan kunden mod betaling til Årsregnskabet.dk få sine data udleveret. Anmodning om dette skal senest fremsættes 6 måneder efter at adgangen til systemet er lukket. Efter denne tidsfrist vil data blive slettet.

Ændringer i produktet/applikationen

Årsregnskabet.dk frigiver med mellemrum nye versioner af programmet, og forbeholder sig ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer til applikationen.

Tekniske fejl

I tilfælde af tekniske problemer med det til denne ydelse anvendte tekniske udstyr, f.eks. ved strømsvigt eller andre unormale forhold som Årsregnskabet.dk har ansvar for – vil en reparation blive udført hurtigst muligt. Ved anvendelse af applikationen påtager Årsregnskabet.dk sig intet ansvar for forsinkelser, servernedbrud, programmeringsfejl eller mangler som følge af svigt eller fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, linier, installationer mv. henhørende under telefonselskaber og internet udbydere.

Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til at opbevare og anvende brugernavn og password sikkerhedsmæssigt forsvarligt og er ansvarlig for tredjemand.

Du skal være opmærksom på, at uanset opstarstidspunkt, vil du altid komme til at betale kr. 1.548 + moms.

Sitemap
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af Cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.Ok